• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 6/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 6/2020
data dodania 2020-08-28 20:00:00
   Treść raportu:

Zarząd spółki POLTRONIC S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 6.104.129

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 7.158.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 85,27%

Jarosław Leszczyszyn:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 4.623.830, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 75,75% oraz w ogólnej liczbie głosów - 64,60%.

Marek Kołodziejski:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 1.200.740, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 19,67% oraz w ogólnej liczbie głosów - 16,77%.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu