• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 3/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 03/2019
data dodania 2019-05-09

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 8 maja 2019 r.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 5.813.120

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 7.158.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,21 %

Jarosław Leszczyszyn:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 4.623.830, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 79,54% oraz w ogólnej liczbie głosów 64,60%.

Marek Kołodziejski:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 1.189.290, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 20,46% oraz w ogólnej liczbie głosów 16,61%.

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu